Návrh, oprava a údržba flambovacích přípravků

Na obrázku je vidět jak vypadal přípravek když byl od zákazníka doručen do naší společnosti a jak vypadal po naší renovaci. Udržovat flambovací přípavky v dobré kondici má v konečné důsledku podstatný vliv na celkový proces výroby, případné recyklace a s tím spojených konečných nákladů. Pokud nebude flambovací přípravek fungovat jak by měl jsou následující operace čištění mnohem složitější a časově náročnější a tedy v konečném důsledku vychází kolikrát i mnohonásobně vyšší cena za tuto operaci a tedy i konečný výrobek. S recyklací je to úplně stejné jako se samotným procesem výroby. Kdy je špatně odstíněné díly těžké nebo přímo nemožné očistit. Pak musí následovat složité operace separace nebo se přímo recyklace finančně nevyplatí.

2019-02-06T15:03:20+00:00