Analýza problému, návrh řešení

V tomto konkrétním případě se jednalo o výrobně-procesní problém, který znamenal navýšení spotřeby dalších materiálů a lidské práce a i tak se tento problém po čase vracel, vždy trochu jinak a na trochu  jiném místě.

Po provedení analýzy jsme jednoznačně mohli označit pracoviště kde dochází k danému problému, konkrétně se jednalo o vibrační sváření plastů. Zároveň jsme pomocí analýzy odhalili zdroj problémů v neodpovídajících stavech dílů a přípravků, navrhli a realizovali kroky pro odstranění kompletního problému.

Po odstranění problému byla zákazníkem vyhotovena samostaná analýza jejímž výsledkem byly celkové úspory ve výši 27k€ na materiálu a až 42k€ na lidské práci za rok.

2019-03-26T11:36:53+00:00